Pre zlepšovanie Vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. VIAC ROZUMIEM
Nový účet
NÁKUPNÝ KOŠÍK
0 ks / 0 EUR
 
POŠTOVNÉ ZADARMO
Pri nákupe nad 120,00 EUR.
 
OSTATNÉ PRODUKTY
OLEJE A MAZIVÁ
ZAUJÍMAVÉ ODKAZY
 
  Posledná aktualizácia produktov na
stránke bola vykonaná: 18.09.2020
 
Doprava a poštovné
Prepravná spoločnosť 123Kuriér
4.95 EUR
Osobný odber
0.00 EUR
Informujte známeho
  Poznáte niekoho, koho by mohla naša ponuka lacných autodielov zaujať? Informujte ho.
 
 
Vaša e-mailová adresa:*
E-mailová adresa Vášho známeho:*
* Zadané e-mailové adresy sa neukladajú a sú použité výhradne iba za účelom okamžitého odoslania krátkej informačno-propagačnej správy.
 
REKLAMA:
Predám doménu www.DataPortal.sk Ponuky na emailovú adresu debeer@centrum.sk
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 

Tieto obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru v internetovom obchode www.lacneautodiely.sk . Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľskou firmou Universal-LC , Masarykova 22, 080 01 Prešov

Objednávanie tovaru
Tovar je možné objednávať prostredníctvom internetového obchodu. Odberateľ sa zaregistruje pomocou registračného formuláru, kde vyplní potrebné údaje k fakturácii. Tým sa zároveň zaväzuje, že uvedené údaje sú platné a pravdivé. Potvrdenie objednávky je realizované elektronickou formou alebo telefonicky zo strany dodávateľa odberateľovi.

Zrušenie objednávky
Odberateľ môže upraviť alebo zrušiť objednávku až do momentu jej vybavenia, v prípade že sa nejedná o objednávku zákazkového charakteru.

Cena tovaru
Ceny sú uvedené ako konečné s DPH bez nákladov na dopravu do miesta určenia. Cena tovaru sa riadi aktuálnym cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky.

Spôsob platby
Tovar je zasielaný na dobierku. Cenu za zásielku uhrádzate pri prevzatí poštovému doručovateľovi, resp. kuriérovi prepravnej spoločnosti pri prevzatí zásielky v hotovosti.

Nadobudnutie tovaru
Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť sprievodných dokumentov je odberateľ povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru.

Vrátenie tovaru
Pri zakúpení tovaru prostredníctvom zásielkového predaja má kupujúci právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená po skontrolovaní vráteného tovaru do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.
On-line formulár pre odstúpenie od zmluvy môžete vyplniť TU.

Zodpovednosť za chyby a reklamácia
Firma Universal-LC. zodpovedá za kvantitatívne a kvalitatívne vady, ktoré má tovar pri dodaní na miesto určenia, resp. ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Akékoľvek zistené vady je odberateľ povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi. Sprievodné doklady, vzťahujúce sa k reklamácií tovarov:

• dodací list
• faktúra
• iný doklad na základe individuálnej dohody firmy Universal-LC. a odberateľa


Na stiahnutie
Reklamačný protokol
Pre zobrazenie tohoto súboru potrebujete mať nainštalovany Acrobat Reader.
Možete si ho stiahnuť a nainštalovať teraz kliknutím tu.


Spôsob a miesto reklamovania tovaru
Pri výskyte závažných chýb v dodávke kontaktujte prosím firmu Universal-LC prostredníctvom:

• elektronickej pošty na adrese obchod@lacneautodiely.sk
• telefónu 0911 617 202


Záručná doba
Záručná doba sa riadi ustanoveniami v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
Záruka zaniká:

• porušením podmienok pre používanie tovaru alebo jeho bežnú údržbu
• používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie
• porušením záručných plomb alebo uskutočnením zmeny na dodanom tovare
• zásahom do tovaru a jeho montážou iným subjektom, než servisnym strediskom
• neoprávneným zásahom do dokladov o predaji tovaru .


Ochrana osobných údajov
Internetový obchod zhromažďuje informácie od zákazníkov s cieľom zefektívniť a zrýchliť odbytové cesty a tým umožniť zákazníkom jednoduchší a rýchlejší prístup k tovarom. Tieto informácie zahŕňajú informácie získané v priebehu registrácie, spracovania obchodných transakcií a informácie poskytnuté zákazníkmi vo forme odpovedí v časti dotazník a ďalších formách. Firma Universal-LC sa zaväzuje so zverenými údajmi nakladať len v rámci dodávateľsko-obchodných vzťahov a vlastných obchodných a marketingových aktivít. Všetky činnosti spojené s nakladaním so zverenými údajmi sa uskutočňujú v zmysle príslušnej legislatívy. Ďaľšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete TU.

Právne informácie
Táto internetová stránka je prevádzkovaná firmou Universal-LC. Stránka môže obsahovať typografické chyby alebo nepresnosti a môže byť nekompletná alebo neaktuálna. Z tohto dôvodu si firma Universal-LC vyhradzuje právo opravovať takéto chyby, nepresnosti (aj po uskutočnení záväznej objednávky) a dopĺňať, meniť a aktualizovať informácie kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto chyby, nepresnosti alebo chýbajúce údaje sa netýkajú cien tovarov.

Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a odberateľom sa radia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.Dodávateľ si vyhrazuje právo meniť tieto obchodné podmienky, o ktorých však musí objednávateľa včas informovať.

V Prešove, dňa 1.11.2007

Táto www stránka neprešla jazykovou úpravou.

 
 
© 2007 - 2020 www.lacneautodiely.sk všetky práva vyhradené
dizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk